Промяната 1989. Преди и след

Т Ъ Р С Е Н Е   П О:
Към филтъра

   СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА


а.е.
АЕЦ
АОНСУ
АПК
АСО
АСП
БАН
БВБ
БВП
БДФ
БЗНС
БЗС
БКП
БНБ
БНДП
БНР
БНРП
БНТ
БПС
БПФК
БПЦ
БСДП
БСП
БСФС
БСЧИ
БТА
в.
ВИАС
ВИТИЗ
ВМЕИ
ВНС
ВПИ
ВПС
ВС
ВУЗ
г.
ГДР
ГИСДИ
ГлПУНА
ГНС
ГОДО
ДА
ДАА
ДБД
ДЗИ
ДПС
ЕИР
ЕРА-3
ЗСПЗЗ
ИГН
ИФ
КДС
КИК
КНСБ
КПСС
КС
КТ „Подкрепа“
л.
ЛП
МВнР
МВР
МВФ
МИР
МНЗСГ
МНП
МС
НДПС
НИС
НКС
НРБ
НС


НСД
НСЗК
ОбК на БПФК
ОБК
ОбНС
ОДС
ОИК
ОК
ОКЕЗР
ОКЗНИ
ОНС
оп.
ОПТ
ОС
ОФ
ПБ
ПГ
ПК „Екогласност“
ПП
РДП
РИК
СБЖ
СБП
СБУ
СБХ
СДС
СИБ
СИВ
СРР
СССР
СФРЮ
СУ
ТКЗС
ТНОДБ
ТС
УБО
УС
ф.
ФРГ
ХДС
ХРП
ЦДА
ЦЕФТА
ЦИК
ЦК
ЦКРК
ЦУВР
ЧССР
ЮКП
ЮНЕСКО
ЮФ
архивна единица
Атомна електроцентрала
Академия за обществени науки и социално управление
Аграрно промишлен комплекс
Алтернативно социалистическо обединение
Алтернативна социалистическа партия
Българска академия на науките
Българска външнотърговска банка
Брутен вътрешен продукт
Български демократически форум
Български земеделски народен съюз
Български земеделски съюз
Българска комунистическа партия
Българска народна банка
Българска национална демократическа партия
Българско национално радио
Българската национално-радикална партия
Българска национална телевизия
Български професионални съюзи
Борци против фашизма и капитализма
Българска православна църква
Българска социалдемократическа партия
Българска социалистическа партия
Български съюз за физкултура и спорт
Българско сдружение за честни избори и граждански права
Българска телеграфна агенция
вестник
Висш институт по архитектура и строителство
Висш институт за театрално изкуство
Висш машинно-електротехнически институт
Велико Народно събрание
Висш педагогически институт
Висш партиен съвет
Висш съвет
Висше учебно заведение
година
Германска демократическа република
Гражданска инициатива за свободни и демократични избори
Главното политическо управление на Българската народна армия
Градски народен съвет
Гражданско обединение на демократичните организации
Държавен архив
Държавна агенция архиви
Движение безпартийни за демокрация
Държавен застрахователен институт
Движение за права и свободи
Едномандатен избирателен район
Съюз на демократични партии и движения
Закон за собствеността и ползването на земеделските земи
Инициатива гражданско неподчинение
Исторически факултет
Комитет за държавна сигурност
Комитет за изкуство и култура
Конфедерация на независиме синдикати в България
Комунистическа партия на Съветския съюз
Координационен съвет
Конфедерация на труда „Подкрепа“
лист
Либерална партия
Министерство на външните работи
Министерство на вътрешните работи
Международен валутен фонд
Многомандатен избирателен район
Министерство на народното здраве и социалните грижи
Министерство на народната просвета
Министерски съвет
Национално движение за права и свободи
Национален изпълнителен съвет
Национален координационен съвет
Народна република България
Народно събрание
Национален съвет
Независимо сдружение
Нов съюз за демокрация
Национална служба за защита на конституцията
Общински комитет на Борците против фашизма и капитализма
Общински комитет
Общински народен съвет
Обединени демократични сили
Общинска избирателна комисия
Окръжен комитет
Обществен комитет за екологична защита на Русе
Общонароден комитет за защита националните интереси
Обикновено народно събрание
опис
Отечествена партия на труда
Отечествен съвет
Отечествен фронт
Политбюро
Парламентарна група
Политически клуб „Екогласност“
Постоянно присъствие
Радикалдемократическа партия
Районна избирателна комисия
Съюз на българските журналисти
Съюз на българските писатели
Съюз на българските учители
Съюз на българските художници
Съюз на демократичните сили
Съюз на инвалидите в България
Съвет за икономическа взаимопомощ
Социалистическа република Румъния
Съюз на съветските социалистически републики
Социалистическа федеративна република Югославия
Софийски университет
Трудово кооперативно земеделско стопанство
Турско национално освободително движение в България
Териториален съвет
Управление за безопасност и охрана
Управителен съвет
фонд
Федерална република Германия
Християндемократически съюз
Християнрепубликанска партия
Централен държавен архив
Централноевропейска зона за свободна търговия
Централна избирателна комисия
Централен комитет
Централна контролно-ревизионна комисия
Централно управление за възпитателна работа към Министерството на народната отбрана
Чехословашка социалистическа република
Югославска комунистическа партия
Организация на Обединените нации за образование, наука и култура
Юридически факултет